De Post

 

Organisatie en verzorgingsgebied

 

Door de commandant van de brandweer Aa en Hunze wordt momenteel gestreefd naar een personeelssterkte van elk 19 personen voor alle vier de brandweerposten. E.e.a. is gebaseerd op de minimaal benodigde sterkte + 100%. Uitgaande van een bezetting van 6 personen op de 1e TAS 84-31 en 3 personen op de PM 84-01 resulteert dit in 9 personen. Aangezien bij vrijwilligers de opkomst (met name) overdag nooit volledig is, wordt de personeelssterkte met 100% verdubbeld naar 18 personen. Hierboven staat dan nog een postchef, wat het totaal 19 maakt.  

Op 1 januari 2016 waren de volgende personeelsleden in dienst: 

n.r. Naam Functie Rang Datum in dienst
1 J. Hadders Postchef-bevelvoerder-chauffeur Brandmeester 01-05-1999
2 H. de Vries Plv.postchef-bevelvoerder-chauffeur-instructeur-oefenleider Brandmeester 01-03-1989
J.R. Niemeijer Bevelvoerder-chauffeur-oefenleider Onderbrandmeester 01-06-1996
R. de Jonge Bevelvoerder-chauffeur  Onderbrandmeester 01-06-2001
A. Boerema Bevelvoerder Onderbrandmeester 15-08-2001
J. Hilbolling Bevelvoerder Onderbrandmeester 01-12-2011
J. Kroeze  Brandwacht-chauffeur  Hoofdbrandwacht  01-10-1987
M. Mulder  Brandwacht-chauffeur  Hoofdbrandwacht  01-05-1999
H.R. Sinnige  Brandwacht-instructeur-oefenleider  Hoofdbrandwacht  01-05-1999
10  W. Boelens  Brandwacht-chauffeur Hoofdbrandwacht  01-12-2001
11  J.L. Klinkers  Brandwacht-chauffeur  Hoofdbrandwacht  01-01-2006
12  J. Supèr  Brandwacht-oefenleider  Hoofdbrandwacht  15-07-2006
13 M. Menninga Brandwacht Hoofdbrandwacht 01-11-2009
14 G. Smeenge Brandwacht Brandwacht 01-11-2011
15  P. Douma Brandwacht Brandwacht 01-04-2013
16 N. Hesseling Brandwacht Brandwacht 01-04-2013
17  H. Kuipers Brandwacht Brandwacht 01-04-2013
18 C. Boomsma Brandwacht Aspirant brandwacht 01-06-2015
19
20

 

De postchef heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid over de post en wordt ondersteund door de plaatsvervangende postchef. De commandant van de gemeente blijft eindverantwoordelijk. Uitgangspunt voor de hoeveelheid chauffeurs is ± 50% van de bezetting. Elke chauffeur dient ook als pompbediener te kunnen fungeren. Volgens een zogenaamd schema “proefrijden” rijden de chauffeurs beurtelings elke zaterdagmiddag op beide brandweervoertuigen.

Voor vacatures wordt momenteel getracht personen te werven, welke overdag werkzaam zijn in het dorp Annen (wonen in dorp is geen vereiste). Dit om overdag verzekerd te zijn van een bezetting van minimaal 6 personen op de 1e TAS 84-31. Deze minimaal vereiste bezetting is buiten werktijd en in het weekend geen probleem.   

 

 Verzorgingsgebied

 

De brandweerpost Annen maakt onderdeel uit van de brandweer Aa en Hunze. Deze gemeente is na de gemeentelijke herindeling in 1998 ontstaan uit de voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde. De gemeente Aa en Hunze ligt in het noordoosten van de provincie Drenthe op de Hondsrug en het Drentse veengebied.  

Na de gemeentelijke herindeling heeft het verzorgingsgebied van de voormalige gemeente Anloo een aantal wijzigingen ondergaan. Het dorp Anderen en omgeving is geheel toegevoegd aan de brandweerpost Rolde, aangezien de aanrijtijd vanuit Rolde korter is als vanuit Annen. Rijksweg 33 is vanaf de rotonde Gieten tot aan de grens met de voormalige gemeente Rolde toegevoegd aan de brandweerpost Gieten. Deze brandweerpost heeft ook de oude provinciale weg Gieten-Rolde overgenomen, evenals de Stationsstraat vanaf de Eexterhalte tot aan het viaduct van de Rijksweg 33.  In dit gebied bevindt zich ook camping de Schaopvolte. Van Rolde is het gebied Balloërveld (weg Gasteren-Loon) overgenomen.

In 1999 heeft de brandweerpost Annen voor een gedeelte van het verzorgingsgebied van Hoogezand-Sappemeer de 1e uitruk overgenomen, in verband met een kortere aanrijtijd. Het betreft hier het volgende gebied van Kiel-Windeweer:

·         Dorpsstraat met de huisnummers 230 en hoger.

·         Pieter Venemakade met de huisnummers 163 en hoger.

·         Kielsterachterweg vanaf rotonde Veendammmerweg tot de grens met de gemeente Veendam (in zuidelijke richting).

 

Het verzorgingsgebied bestrijkt de volgende plaatsen en kernen:

·         Annen, Annerveenschekanaal, Anloo, Balloërveld, Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Gasteren, Oud- Annerveen, Nieuw-Annerveen, Schuilingsoord , Spijkerboor en een gedeelte Zuidlaarderveen.

Het totale gebiedsoppervlak bedraagt ± 9.500 hectare met ± 9000 inwoners.  

Het gebied bestaat voor 50% uit zanddorpen (De Hondsrug) en voor 50% uit veengebied. In het gebied bevinden zich ± 480 ondergrondse brandkranen. Kenmerkend voor de veengebieden is het feit dat hier verhoudingsgewijs weinig ondergrondse brandkranen aanwezig zijn. Waterwinning geschiedt hier veelal vanaf open water. Aangezien de bebouwing ook vaak een eindje vanaf de openbare weg staat, wordt bij brandbestrijding meestal in aanjaagverband gewerkt. De dorpen Annen (2x) en Gasteren (1x) beschikken over een goed werkende geboorde (Norton) put.  

Het gebied heeft ± 1500 hectare aan bos, heide en natuurgebieden. In deze gebieden zijn een drietal middelgrote campings aanwezig, waarvan één in het bezit is van een dagrecreatieplas. Gedurende de vakantieperioden zijn er veel toeristen in het gebied, wat ook de hoeveelheid recreatieverblijven verklaart. Een aantal van deze verblijven is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie.  

Dwars door het verzorgingsgebied loopt de Rijksweg 34 (N34 Groningen-Emmen), een autoweg met een totale lengte van ± 10 kilometer. Op deze weg gebeuren erg veel ongevallen met de nodige slachtoffers. In het gebied bevinden zich verder nog twee gasproductievelden (Oud-Annerveen en Zuidlaarderveen), een gasontvangststation van de Gasunie en een meet- en regelstation van de Gasunie (beiden te Eext). Industrieterrein(nen) zijn niet aanwezig.